Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Domena internetowa a znak towarowy

Ochrona, którą przyznaje się uprawnionym do znaków towarowych, obejmuje swym zakresem także sferę Internetu, czyli wykorzystywanie znaków towarowych w nazwach domen. Użycie znaku towarowego w nazwie domeny polega na użyciu znaku towarowego słownego, jego fragmentu jako elementu adresu internetowego.

Naruszenie znaku towarowego w nazwie domeny internetowej ma miejsce gdy domena zawiera w sobie oznaczenie chronione prawem ochronnym na znak towarowy.

Do naruszenia dojdzie także wówczas, gdy nazwa domeny może wprowadzać w błąd czy błędnie sugerować związki „właściciela” domeny z uprawnionym do znaku towarowego.

Rejestracja domen z wykorzystaniem cudzego znaku towarowego może naruszać zarówno prawo ochronne przyznane na podstawie pwp, stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, a także naruszać prawo autorskie.

Naganna praktyka rejestracji domen zawierające znaki towarowe może powodować blokadę oferowania towarów oraz ich reklamowania w Internecie. Posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy jest jednym z wielu uprawnień, do których ma prawo właściciel znaku towarowego.

Celowe lub nierozważne umieszczenie znaku towarowego innego podmiotu w nazwie domeny internetowej może rodzić odpowiedzialność prwaną.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl