Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Informacje ogólne

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Wzór użytkowy może być utrwalony w formie schematu, rysunku, fotografii czy opisu. Ochronie prawnej podlega sam wzór użytkowy, a nie materialne przedmioty wykonane według danego wzoru.
Celem ochrony wzorów użytkowych jest zapewnienie ochrony rozwiązań, które udoskonalają przedmioty poprzez uczynienie je wygodniejszymi w użyciu, a także dostosowanie ich kształtu czy konstrukcji do przeznaczenia.
Niedopuszczalne jest zaliczenie do kategorii wzorów użytkowych planów, zasad czy metod dotyczących działalności umysłowej czy gospodarczej, gier i programów do maszyn cyfrowych.

Zgłoszenia danego rozwiązania w celu uzyskania prawa ochronnego dokonuje się przez wniesienie do Urzędu Patentowego dokumentacji zgłoszeniowej, która musi spełniać określone przez prawo wymagania.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl