Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Kontakt

Patent Expert
Kancelaria Prawno - Patentowa
Spółka z o.o.

00-549 Warszawa
ul. Piękna 24/26 A lok. 1
Tel. +48 (22) 378 30 45
Fax: +48 (22) 788 01 06
Tel. Kom. 603 977 908

E-Mail: biuro@rzecznicy.pl
www.patentexpert.pl

W przypadku pytań związanych z obsługą prawno - patentową, prosimy o kontakt w celu rozważenia problemu, przygotowania oferty oraz umówienia spotkania.

PATENT EXPERT Kancelaria Prawno-Patentowa Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000410598, NIP 701 033 37 64; kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi 50 000 zł.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl