Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Licencje, porady prawne, opinie

  • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu własności przemysłowej.
  • Sporządzanie umów dotyczących praw własności przemysłowej, w tym umów licencyjnych.
  • Udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu własności przemysłowej.
  • Pomoc prawna w celu ochrony przed naruszeniami praw do domeny, sporządzanie umów dotyczących domen w tym cesji praw do nazwy domeny.

Copyright © 2008 rzecznicy.pl