Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

Od 2 lipca 2009 r. wzory przemysłowe z Polski mogą uzyskać ochronę w 56 krajach będących stronami Porozumienia Haskiego. System Haski umożliwia właścicielowi wzoru przemysłowego uzyskanie ochrony wzoru we wskazanych przez niego krajach przez dokonanie jednego zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Rejestracja międzynarodowa wzoru wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych państw, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. Z Systemu Haskiego może korzystać każdy obywatel i każda osoba zamieszkała na terenie państwa strony porozumienia. Dokonanie zgłoszenia w trybie Porozumienia Haskiego pozwala uniknąć niepotrzebnego powielania pracy oraz wielokrotnego uiszczania tych samych opłat.

System Haski stworzył kolejną drogę ochrony wzorów, gdyż uzyskanie jej jest możliwe na szczeblu krajowym, wspólnotowym oraz międzynarodowym. System Haski stanowi zachętę do eksportu i promocji wzornictwa przemysłowego na rynkach światowych.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl