Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO

Międzynarodową rejestracją znaków towarowych w ramach Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia zajmuje się Biuro Światowej Organizacji Intelektualnej z siedzibą w Genewie.

W państwach, które są stronami Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych lub też Protokołu do tego Porozumienia, można zastrzec znak na bazie rejestracji albo odpowiednio zgłoszenia w kraju pochodzenia. Ten tzw. System Madrycki jest administrowany przez WIPO w Genewie.

Zalety Systemu Madryckiego to jedno zgłoszenie, które wywiera skutek w wielu krajach bez konieczności dopasowania do różnych wymogów formalnych obowiązujących w różnych krajach. Zakres terytorialny rejestracji międzynarodowej odnosi się do wskazanych w niej państwach pod warunkiem uznania w nich skutków tej rejestracji przez urzędy ds. ochrony własności przemysłowej.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl