Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Ochrona wynalazków za granicą

Polscy zgłaszający mogą uzyskać ochronę swych wynalazków za granicą, wybierając jeden z najbardziej dla siebie korzystnych trybów patentowania.

Aby uzyskać patent za granicą możemy skorzystać z :

  • procedury międzynarodowej i złożyć międzynarodowe zgłoszenie wynalazku w ramach procedury PCT . Dzięki temu jest możliwość uzyskania patentu we wszystkich państwach - stronach Układu PCT;
  • procedury regionalnej – europejskiej i złożyć wniosek o udzielenie patentu europejskiego. Daje to możliwość uzyskania patentu europejskiego ze skutkiem we wszystkich państwach - stronach Konwencji o udzielaniu patentów europejskich;
  • procedury klasycznej i złożyć odrębne wnioski o udzielenie patentu w poszczególnych krajach prowadząc postępowania przed każdym Urzędem Patentowym oddzielnie.

Copyright © 2008 rzecznicy.pl