Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Ochrona znaków towarowych w Polsce

W celu dokonania zgłoszenia znaku towarowego w polskim Urzędzie Patentowym RP, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która powinna być kompletna i prawidłowa. Kwestia zawartości zgłoszenia jest ściśle regulowana przez prawo. Poza przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania prawa ochronnego należy pamiętać o wnoszeniu przewidzianych przez prawo opłat oraz przestrzeganie terminów dokonywania poszczególnych czynności procesowych. Przed złożeniem podania o udzielenie prawa ochronnego należy dokładnie się zastanowić i dokonać wybór znaku towarowego, jego rodzaju oraz wskazać towary dla oznaczania których ma on być używany. Należy pamiętać, iż dzięki zgłoszeniu uzyskujemy pierwszeństwo do uzyskania ochrony przed innymi przedsiębiorcami.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl