Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Ochrona znaków towarowych za granicą

Ochronę znaku towarowego za granicą można uzyskać korzystając z jednego z trzech systemów.

System krajowy. Zgłoszenia można dokonać w urzędzie właściwym ds. ochrony własności przemysłowej w danym państwie. Zgłoszenie należy dokonać z reguły w języku urzędowym danego państwa oraz wnieść obowiązujące w tym państwie opłaty.

System regionalny. Występując o ochronę w państwach, które należą do regionalnych systemów ochrony znaków towarowych można zastrzec znak, który będzie chroniony na terytorium wszystkich państw członkowskich tego systemu, np. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

System międzynarodowy ( madrycki ).

Znak towarowy można zastrzec w państwach, które są stronami Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych lub też Protokołu do tego Porozumienia. Zakres terytorialny rejestracji międzynarodowej odnosi się do wskazanych w zgłoszeniu państwach. Warto zastrzec swój znak towarowy na rynkach zagranicznych, na które eksportuje się towary lub świadczy usługi. Koszty zastrzeżenia znaku towarowego za granicą są znacznie mniejsze niż koszty sporów sądowych w przypadku prób przejęcia znaku towarowego przez nieuczciwych konkurentów.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl