Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Patent / wzór użytkowy

Prowadzenie postępowań mające na celu uzyskanie patentu/prawa ochronnego na wynalazek/wzór użytkowy w Polsce, za granicą: w ramach Układu o Współpracy Patentowej (PCT) w Europejskim Urzędzie Patentowym, przed urzędami patentowymi w poszczególnych krajach.

 • Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszeń międzynarodowych wynalazków w systemie PCT czyli Porozumienia o Współpracy Patentowej.
 • Opracowywanie dokumentacji europejskiego zgłoszenia patentowego w celu uzyskania patentu europejskiego na podstawie Konwencji o patencie europejskim EPC .
 • Zastępowanie firm i osób zagranicznych przed polskim Urzędem Patentowym
 • Dokonywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP
 • Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych ze zgłaszaniem wynalazków i wzorów użytkowych w celu uzyskania na nie praw wyłącznych (patent, prawo ochronne na wzór użytkowy).
 • Przygotowywanie podań, opisów wynalazku/wzoru użytkowego, zastrzeżeń patentowych.
 • Wnoszenie opłat urzędowych.
 • Składanie sprzeciwów, wniosków o unieważnienie praw wyłącznych.
 • Wnoszenie opłat za ochronę wraz z monitorowaniem terminów.
 • Dokonywanie opłat należnych na rzecz Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu •Patentowego za udzielenie i utrzymanie praw wyłącznych na wszystkie przedmioty własności przemysłowej.
 • Dokonywanie zmian wpisów w rejestrach Urzędu Patentowego RP.

Copyright © 2008 rzecznicy.pl