Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Prawo ochronne

Prawo ochronne do wzoru użytkowego, czyli prawo wyłącznego korzystania ze wzoru powstaje w następstwie decyzji Urzędu Patentowego. Tryb nabywania prawa ochronnego określają właściwe przepisy.

Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Warunkiem trwania prawa ochronnego jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wzorów użytkowych. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium.
Prawo to daje właścicielowi wzoru także możliwość pobierania dochodów z udzielanych licencji czyli umów upoważniających do korzystania ze wzoru. Prawo ochronne może być zbyte, zastawione, wniesione aportem do spółki.
Ustanie prawa ochronne może nastąpić w wyniku uchylenia decyzji o udzieleniu tego prawa jak również w wyniku unieważnienia takiej decyzji.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl