Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Registered Community Design - RCD

Wspólnotowy wzór przemysłowy - Registered Community Design - RCD.
Ochronę wzoru za granicą można uzyskać w ramach systemu regionalnego na całym terytorium UE. Na podstawie jednego zgłoszenia wzór będzie chroniony na terytorium wszystkich państwa członkowskich tego systemu. Takim regionalnym urzędem jest Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Wspólnotowe wzory przemysłowe chronione są na całym terytorium Unii na podstawie prawa wyłącznego udzielanego przez OHIM. Wspólnotowe zwory przemysłowe są rejestrowane w Unii Europejskiej na podstawie Rozporządzenia 6/2002 oraz rozporządzeń wykonawczych od 1 kwietnia 2003 r.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl