Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Unijny Znak Towarowy

Większość przedsiębiorców zdaje sobie obecnie sprawę z roli znaków towarowych, które pozwalają na odróżnienie ich towarów (usług) od towarów konkurentów. Znaki towarowe odgrywają doniosłą rolę w strategii budowania renomy i promocji towarów . Posiadanie znaku towarowego o odpowiedniej renomie podnosi wartość przedsiębiorstwa i daje przewagę nad konkurentami.

Na etapie wprowadzania towaru na rynek po raz pierwszy – znak towarowy promuje towar i ułatwia jego zaistnienie w świadomości odbiorców. Oryginalna, charakterystyczna postać znaku potrafi przykuć uwagę kupującego, zaciekawić i skłonić do zakupu towaru ( usługi ).

Brak ochrony znaku towarowego może spowodować konkretne szkody dla przedsiębiorcy zwłaszcza w sytuacji pojawienia się na rynku znaków identycznych lub podobnych. Takie działanie może uniemożliwić budowanie nowej marki lub też ograniczyć jej rozwój.

Do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy konieczne jest dokonanie zgłoszenia. Udzielana ochrona ograniczona jest do pewnego terytorium.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl