Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Wzory przemysłowe

  • Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych ze zgłaszaniem wzorów przemysłowych w celu uzyskania na nie prawa z rejestracji.
  • Przygotowywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych (podania, opisu wzoru przemysłowego, wymaganych dokumentów).
  • Wnoszenie opłat urzędowych.
  • Wykonywanie poszukiwań w zbiorach zarejestrowanych wzorów zdobniczych i wzorów przemysłowych.
Prowadzenie postępowań przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania) w sprawach związanych ze zgłaszaniem wzorów przemysłowych do rejestracji na terytoriach krajów Unii Europejskiej w tym przygotowywanie zgłoszeń (podanie, potrzebne dokumenty) oraz wnoszenie opłat urzędowych.

Copyright © 2008 rzecznicy.pl