Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Znak towarowy to majątek firmy

Znaki towarowe ( prawa ochronne ) mogą stanowić jeden z cenniejszych składników przedsiębiorstwa ( art. 55 kc ).

Znak towarowy może być przedmiotem sprzedaży, zamiany, darowizny, zastawu a także stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu, może być także wniesiony jako aport do spółki.

Właściciel znaku towarowego, zwłaszcza o dużej renomie może wykorzystać swój znak towarowy jako element wspomagający w procesie ubiegania się o przyznanie środków z instytucji finansowych.

Starannie opracowany znak towarowy może stanowić cenny kapitał każdego przedsiębiorstwa, niejednokrotnie najcenniejszy. Szacowana wartość najsłynniejszych na świecie znaków towarowych takich jak Coca-Cola czy IBM przekracza 50 mld dolarów

Znaki towarowe mogą być źródłem dochodów dla ich właścicieli poprzez udzielenie licencji na ich używanie, np. w ramach sieci franchisingowej.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl